PR Center

Newsroom

Prevent the spread of COVID-19 มาตราการการป้องกัน COVID-19 (เพิ่มเติม)

2020-11-12

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท โพสโค สำนักงานใหญ่ที่ประเทศเกาหลีใต้ ได้จัดเตรียมและแจกหน้ากากอนามัยแบบใช้ซ้ำ ให้กับพนักงาน,สมาชิกในครอบครัว รวมถึงผู้รับเหมาอีกด้วย

3
3
PR Center
Newsroom