Company

President Message

“คุณภาพอันยอดเยี่ยม ขับเคลื่อนหัวใจของลูกค้า”

POSCO TCS เป็นผู้ผลิตแผ่นเหล็กกัลวาไนซ์คุณภาพสูงสำหรับรถยนต์ ด้วยประสบการณ์และเทคโนโลยีของ POSCO Center ในประเทศเกาหลี เราเชื่อว่า POSCO TCS จะส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทยได้อย่างดีและช่วยพัฒนาอาชีพได้ เรามั่นใจในการผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสร้างความประทับใจให้ลูกค้าด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย บนพื้นฐานหลักการ Clean - One - New – Top ด้วยการผลิตกว่า 450,000 ตันต่อปี นอกจากนี้เรายังหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้นในระยะยาวอีกด้วย

“One POSCO, One family”

POSCO TCS เป็นบริษัทในประเทศไทย ถึงแม้จะมีเป็นการลงทุนหลักจาก POSCO ที่ประเทศเกาหลี บริษัทได้เคารพวัฒนธรรมและค่านิยมท้องถิ่นของคนไทย เพราะการที่เราจะบรรลุเป้าหมายของเรานั้นขึ้นอยู่กับพนักงานคนไทยของเราทุกคน และด้วยการผสมผสานของเทคโนโลยีระดับสูงจากประเทศเกาหลีผสานกับความสามารถของพนักงานคนไทยจะช่วยให้ POSCO TCS สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับสูงได้
ขอขอบคุณ POSCO รวมถึงบริษัทฯคู่ค้าและลูกค้าทุกท่านที่สนับสนุนพวกเราในการผลิต การแข่งขัน ตลอดจนการดำเนินการในนามของ POSCO TCS และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านต่อไป

ขอขอบคุณ

โอ ฮง ซ็อบ (ประธาน)

1
3
Company
President Message