Company

บทนำของ โพสโค

เรื่องราวของ โพสโค เริ่มต้นขึ้นด้วยกลุ่มผู้ชายที่แบ่งปันวิสัยทัศน์อันยิ่งใหญ่ในการที่จะสร้างประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรือง ถึงแม้ว่าจะมีความยากและลำบาก แต่พวกเขาก็ไม่ละความพยายามและยอมแพ้

พ.ศ. 2496 สงครามที่เกาหลีได้สิ้นสุดลงและประเทศเกาหลีก็ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก และอีก 8 ปีต่อมา ทั้งการฟื้นฟูและการพัฒนาประเทศได้ดำเนินการไปอย่างช้าๆ ผู้คนยังคงยากจนและประเทศก็ยังคงอ่อนแอทางด้านเศรษฐกิจ ต่อมาในปี พ.ศ. 2504 ได้มีแผนการฟื้นฟูอย่างจริงจังครั้งแรก โดย ประธานาธิบดี ปาร์ค จุง ฮี แต่ก็ยังคงมีปัญหาพื้นฐานหลักๆ หลายอย่าง เช่น อาหารและที่พักอาศัย โพสโคเองก็ได้วางแผนที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น หากเกาหลีสามารถผลิตเหล็กเองได้ ก็จะมีศักยภาพในการฟื้นฟูประเทศใหม่อีกครั้งด้วยตนเอง ดังนั้นจึงมีคำว่า การฟื้นฟูประเทศหมายถึงเหล็ก และนั่นคือ “ โพสโค ”

โพสโคได้ทำการก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2511 ผู้ก่อตั้ง คือ คุณ ปาร์ค แท จุน โดยใช้เงินชดเชยบางส่วนที่ได้มาจากประเทศญี่ปุ่นสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และโรงงานเหล็กกล้าที่เมืองโพฮัง เริ่มก่อสร้างขึ้นในปี 2513 แล้วเสร็จภายในปี 2524 การผลิตเพิ่มขึ้น จาก 0 ถึง 8.5 ล้านตันต่อปี ผลิตภัณฑ์หลักของโพสโคมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมภายในประเทศ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องใช้ในบ้านที่ผลิตจากแผ่นเหล็กรีดร้อน, การต่อเรือ, การก่อสร้างและ บริษัทวิศวกรรมที่ใช้แผ่นเหล็ก

ในปี 2537 และ 2538 โพสโคเป็นธุรกิจเกาหลีแห่งแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (‘94) และตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (‘95) ซึ่งประสบความสำเร็จในระดับโลกในแง่ของมูลค่าทางการตลาด

โพสโคก่อตั้งขึ้นเมื่อ 40 ปีก่อนในเกาหลี แต่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นที่ยอมรับและรู้จักไปทั่วโลก โพสโคมีบริษัทในเครือที่อยู่ต่างประเทศมากกว่า 181 แห่ง ใน 50 ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา จีน เวียดนาม บราซิล และไทย เป็นต้น

1
2
Company
Introduction of POSCO