Product & Services

ขบวนการผลิต

Continuous Galvanizing Line

การทำความสะอาด

ก่อนขั้นตอนการอบอ่อน และ การชุบเคลือบสังกะสี สิ่งสกปรกต่าง ๆ ที่ติดอยู่บนแผ่นเหล็กต้องถูกกำจัดออก ขั้นตอนแรก แผ่นเหล็กถูกจุ่มลงในสารละลายด่าง กระบวนการทำความสะอาดด้วยไฟฟ้าและการขัดล้างด้วยแปลงลูกกลิ้ง ขั้นตอนสุดท้าย ล้างด้วยน้ำปราศจากประจุ และอบแห้ง.

การอบอ่อน

วัตถุประสงค์ของเตาอบอ่อนคือ ทำให้เกิดกระบวนการเรียงรูปผลึกใหม่ของแผ่นเหล็กรีดเย็น เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติเชิงกล แผ่นเหล็กหลังจากระบวนการทำความสะอาดจะถูกอบผ่านภาพใต้ก๊าซเฉื่อย โดยเตาอบที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษนั้น สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนให้ความร้อนเพื่อเพิ่มอุณหภูมิ ส่วนคงอุณหภูมิ ซึ่งสามารถให้ควบความร้อนแผ่นเหล็กได้สูงถึง 700 – 860 °C และส่วนลดอุณหภูมิ ที่จะลดอุณหภูมิลงให้เหมาะสมก่อนถึงกระบวนการชุบเคลือบสังกะสี

การชุบเคลือบสารสังกะสี

ขั้นตอนการชุบเคลือบสังกะสีเป็นขั้นตอนแบบจุ่มร้อนด้วยสังกะสีหลอมเหลวที่อุณหภูมิสุง และเพื่อให้ได้ความหนาของชั้นเคลือบและการเคลือบที่เป็นเนื้อเดียวกันตามที่ลูกค้าต้องการ มีดลมใช้สำหรับควบคุมความหนาของชั้นเคลือบด้วยการเป่าลมลงบนแผ่นเหล็ก ซึ่งในขั้นตอนนี้สังกะสีจะเย็นตัวเป็นของแข็งในทันที

กระบวนการปรับสภาพผิวด้วย SPM

กระบวนการนี้มีความสำคัญสำหรับการควบคุมคุณสมบัติเชิงกลให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยทำให้เกิดการยืดออกของแผ่นเหล็กที่ค่าสูงสุดที่ทำได้คือ 3% ภาพใต้สภาวะเปียก. ผิวของแผ่นเหล็กและค่าความหยาบผิวถูกทำให้เกิดขึ้นด้วยการรีดผ่านลูกรีดปรับผิว 2 โรล ซึ่งลูกรีดถูกเตรียมด้วยกระบวนการ EDT (Electro Discharged Texture) เพื่อให้ผิวของแผ่นเหล็กออกมาดีที่สุด จากนั้น Tension leveler ทำหน้าที่ปรับความเรียบของแผ่นเหล็กอีกครั้งนึง

ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ

ในขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์นั้น คุณภาพผิว และ ข้อบกพร่องต่าง ๆ จะสามารถมองเห็นได้เด่นชัดขึ้นด้วยไฟสำหรับการตรวจสอบโดยเฉพาะตามมาตรฐาน ดังนั้นก่อนที่จะม้วนผลิตภัณฑ์ส่งให้กับลูกค้า ผลิตภัณฑ์ทุกลูกจะถูกตรวจสอบและเคลือบมัน ในกระบวนการได้มีการนำระบบตรวจสอบด้วยกล้องเรียกว่า Surface Defect Detector, SDD ที่สามารถถ่ายภาพของข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดความยาว อีกทั้งในส่วนนี้ยังมีกระบวนการทดสอบที่สำคัญต่อคุณภาพเช่น การทดสอบการยึดเกาะ (Powdering, Flaking) ค่าความหยาบผิวและค่าคุณสมบัติเชิงกลอื่น ๆ จะถูกตรวจสอบด้วยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ก่อนมีการส่งสินค้าไปยังลูกค้า จากนั้นผลิตภัณฑ์จะถูกห่อตามมาตรฐาน เก็บในพื้นที่เก็บพร้อมที่จะนำส่งไปยังลูกค้าต่อไป เช่น เคลือบสี ตัดแบ่งขึ้นรูป เป็นต้น

กระบวนการชุบเคลือบแผ่นเหล็กด้วยสังกะสีนั้นใช้แพร่หลายในอุตสาหกรรมรถยนต์, เครื่องใช้ไฟฟ้า และ อื่น ๆ รวมทั้งในอุตสาหกรรมก่อสร้างอีกด้วย

เหล็กที่ผ่านกระบวนการชุบเคลือบด้วยสังกะสีนั้นมีจุดเด่นตรงที่มีความสามารถในการขึ้นรูปที่ดี (Formability) การเชื่อมที่ดี (Weld ability) และการเคลือบที่สีที่ดี (Printability) รวมถึงความสามารถในการทนทานการกัดกร่อนที่ดี ด้วยคุณสมบัติข้างต้นทำให้ผลิตภัณฑ์เหล็กชุบเคลือบสังกะสีสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

บริษัท โพสโค โค้ทเต้ด สตีล (ประเทศไทย) จำกัด สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในกลุ่มของรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และ อื่น ๆ ตลอดจนสามารถผลิตเหล็กชุบสังกะสีที่คุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการได้อีกด้วย

กำลังการผลิต 450,000 ตัน / ปี
Operation มิถุนายน 2559
ผลิตภัณฑ์ Galvanneal (GA), Autobomile
Galvanize (GI), HomeAapplicance
ขนาด 0.3 – 2.3t, 800 – 1860 mm
เกรด Mild Steel, ~590DP
2
1
Products & Services
ขบวนการผลิต