PR Center

Newsroom

Prevent the spread of COVID-19 มาตราการการป้องกัน COVID-19

2020-02-03

บริษัทฯ ห่วงใยสุขภาพของพนักงาน จึงได้แจกหน้ากากอนามัยให้กับพนักงานทุกสัปดาห์, ติดตั้งเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆของบริษัทฯ ,จัดเตรียมเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อวัดอุณหภูมิของพนักงานก่อนที่จะโดยสารรถรับ-ส่งของบริษัทฯ และก่อนเข้าบริเวณบริษัทฯ รวมถึงยังมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในทุกบริเวณของโรงงาน และรถรับ-ส่งของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

3
3
PR Center
Newsroom