PR Center

Newsroom

Mother’s Day Activities on 2019

2019-08-09

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 บริษัทฯ จัดกิจกรรม “วันแม่ ประจำปี 2562” ขึ้น โดยมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งร่วมกัน และในวันที่ 16 สิงหาคม 2562ยังมีการโหวตประกวดภาพถ่ายวันแม่อีกด้วย

3
3
PR Center
Newsroom